All Healing is Self-Healing

Alle kracht ligt in onszelf

Genezing kan op velerlei manieren. In het Westen is het de allopatische geneeskunde die voornamelijk wordt beoefend. Steeds meer zie je echter dat mensen met chronische aandoeningen en die geen baat vinden bij deze helingsmethode, uitwijken naar andere manieren van genezing. Ook steeds meer specialisten gaan doordat placebo's effect hebben en volledige genezing tot stand brengen zich interesseren voor andere manieren van genezing. Ik vind dat een goed teken.

Healing door:

De healingmethodes die ik heb gevolgd doordat de medicatie (NSAID's, chemo-therapie etc.) voor mijn rheumatoïde arthritis niet aansloeg zijn o.a.:

 • Aura-Chakra-healing
 • Acupunctuur
 • Quantum Touch
 • Immunics
 • Kinesiologie
 • Het volgen van een dieet:
  geen granen en geen koemelk
 • Bloesem-therapie
 • Shihatsu
 • Cranio-sacrale therapie
 • Voetreflexologie
 • Atlas Profilax
 • Meditatie
 • Gebruik van: Vitamines, Mineralen & Voedings-supplementen
 • A Course In Miracles
 • Luisteren naar muziek

Wie kunnen het leren?

We hebben allemaal de kracht in ons om onze heling te bevorderen. Iedereen kan deze energie aanspreken, en hoe vaker je 't doet, hoe makkelijker het gaat.
Het is niet slechts voorbehouden aan enkelen. Wij zijn in 1e instantie onze eigen heelmeesters. Na 10 jaar een hele apotheek aan medicatie te hebben geslikt, zonder dat dit enig soelaas bood, moest ik wel een andere weg gaan volgen. Ik ben niet 100% gezond, maar er toch al veel beter aan toe. Ik heb een leefbaarder bestaan gekregen, en dat is voor mij al een groot winstpunt.

What is it all about

It is all about LOVE. That is our most inner, essential and deepest force.
Love heals everything

From the gallery

lotus heart red lotus blauw